top of page

KJEVEORTOPEDISK BEHANDLING

TANNREGULERING

Behandling av barn og ungdom under 20 år
 • Klinikken har to spesialister i kjeveortopedi, som utfører tannregulering på barn, ungdom og voksne.

 

 • Tannpleieren vår sørger for at barn og ungdom under behandling får en god hygieneinstruksjon og veiledning.

 

 • Vi bruker kun det mest moderne av utstyr og apparatur.

 

 • For å kunne gi pasientene våre den mest optimale og individuelt tilpassede behandlingen, deltar klinikkpersonalet hvert år på kurs, undervisning og konferanser.

Første besøk

 • Ved første besøk foretar vi en grunndig undersøkelse og tar vanligvis et digitalt panoramabilde som viser oversikt over alle tennene.

 

 • Etter at den foreløpige diagnosen er stilt, vil foresatte få innledende informasjon om det er behandlingsbehov, om behandlingen kan avventes eller om den bør snart påbegynnes.

 

 • Det vil også bli gitt informasjon om hvor mye av kostnader som blir dekket gjennom HELFO og hva blir ca. egenandel for behandlingen. Dette varierer individuelt og vil være avhengig av graden av bittfeil.

Behandling

 • Dersom det er et reelt bitt- og/eller tannstillingsavvik og foresatte ønsker behandlingen, lager vi en individualisert behandlingsplan basert på røntgenbilder, bilder/fotos og 3D studiemodeller av tennene/bittet.

 

 •  Foresatte vil få en grundig informasjon om behandlingsbehovet, behandlingsplan, anbefalt apparatur, den estimerte behandlingstiden, informasjon om trygderefusjon, egenandel, m.m.

 

 • Ved enkel behandling av f.eks. en eller flere fortenner som ligger i undebitt (inverteringer) eller ved kryssbitt, kan det være tilstrekkelig med å bruke en plate, som pasienten bruker så mye som mulig.

 

 • Mer komplisert behandling vil vanligvis bli utført v.h.a. fast apparatur (streng). I vår klinikk benytter vi oss av de beste systemene på markedet som Damon Q, Damon MX, Damon Clear (estetisk apparatur), Empower SL og Empower Clear.

 • Om dette er ønskelig, kan reguleringen utføres tilnærmet usynlig med estetisk hvit apparatur Damon Clear eller Empower Clear.

bottom of page